Wiosną  2016  roku powołana została aktem notarialnym  fundacja Na Tropie,  rok później otrzymała  ona wpis do KRS. To jedna z niewielu taki organizacji w Polsce, która zamierza zajmować się między innymi czynnym poszukiwaniem osób zaginionych.

Fundację powołaliśmy, gdyż dostrzegliśmy, że brakuje organizacji, która wspierałaby policję i rodziny w poszukiwaniach.  Nie brakuje natomiast różnych osób, które oferują pomoc za pieniądze, nic w zamian nie dają. Niestety  często jest to jedynie żerowanie na ludzkim nieszczęściu. Chcemy pokazać, że można pomagać skutecznie i bez naciągania na gigantyczne niekiedy koszty.

Poszukiwania Mateusza Kozaka w Brwinowie

Pierwsze działania poszukiwawcze podjęto jeszcze w kwietniu 2016 roku. Członkowie fundacji szukali wówczas miejsca ukrycia zwłok Iwony Wieczorek, 19-latki z Gdańska, która zaginęła 17 lipca 2010 roku. Wiosną członkowie fundacji trafili na istne ślady i informacje w tej sprawie,  które przekazano policji.

Janusz Szostak w Poznaniu podczas eksperymentu związanego z poszukiwaniem ciała Ewy Tylman

Fundacja  Na Tropie zajmowała się też sprawą  Ewy Tylman.   Dotarliśmy do nagrań, dokumentów i informacji, które stawiają śledztwo w tej sprawie w nowym świetle. Niektóre fakty okazały są wprost skandaliczne, i znajdują obecnie potwierdzenie w procesie Adama Z.

Ekipa fundacji Na Tropie podczas poszukiwań Iwony Wieczorek w Parku Reagana w Gdańsku

 Do tej pory zajmowaliśmy się wieloma sprawami. W kręgu zainteresowania fundacji jest także  wiele innych zaginięć m.in. Dominiki Paćkowskiej,  Mateusza Żukowskiego, Piotra Żołędziowskiego, Iwony Kobyłki czy Marzeny Cichockiej

Poszukiwania Dominiki Paćkowskiej na Wisłę w Płocku

Jednak działalność fundacji, to nie tylko same poszukiwania zaginionych. Cytując statut: „Celem Fundacji jest niesienie pomocy ofiarom przestępstw oraz osobom dotkniętym problemem zaginięcia. W szczególności: zaginionym, porwanym, ofiarom handlu ludźmi oraz ich rodzinom a także osobom zagrożonym przestępczością i zaginięciem”.

Policja szuka ciała Iwony Wieczorek po otrzymaniu informacji od Fundacji Na Tropie

Zarząd fundacji Na Tropie:

Aleksander Szostak – prezes, Aldona Błaszczyk– Szostak –wiceprezes, Tomasz Połeć – członek zarządu, Jerzy Szostak – członek zarządu