Naszą misją jest niesienie pomocy ofiarom i świadkom przestępstw oraz osobom dotkniętym problemem zaginięcia. W szczególności: zaginionym, porwanym, ofiarom handlu ludźmi oraz ich rodzinom a także osobom zagrożonym przestępczością i zaginięciem.

Jesteśmy jedną organizacją pozarządową w Polsce, która czynnie zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych. Nie ograniczamy się wyłącznie do publikacji informacji o osobach zaginionych. Staramy się pomagać poprzez konkretne działania.

Pomagamy między innymi:

  • Prowadząc czynne poszukiwania osób zaginionych i porwanych;
  • Wspierając rodziny osób zaginionych oraz ofiary przestępstw;
  • Wyjaśniając sprawy kryminalne;
  • Pomagamy bliskim osób zaginionych w zbiórce środków na poszukiwania m.in. przez utworzenie subkonta;
  • Publikujemy informacje o zaginionych na naszej stronie internetowej oraz w mediach;
  • Nagłaśniamy medialnie prowadzone sprawy.

Działamy głównie na terenie Polski. Prowadzimy poszukiwania wyłącznie we współpracy z rodziną lub policją. Aby uzyskać naszą pomoc konieczny jest bezpośredni kontakt Fundacja.

Zakres pomocy jest uzależniony od środków jakimi dysponujemy.  Nie zawsze jesteśmy w stanie pokryć sami koszty poszukiwań.